เวลาให้บริการ

สายด่วนบริการ 7*24ชม.

โทรหาเรา

+86-13585569799

การทำเหมืองของชาวนา

การประกอบอาชีพทำนาเกลือของ ...

2020-4-7 · การประกอบอาชีพทำนาเกลือของชาวนาตำบลบานา อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี Author นราวดี โลหะจินดา Subject นาเกลือ -- ไทย -- ปัตตานี ...

เรียนรู้เพิ่มเติม

"ต้นทุนการผลิต" อุปสรรคสำคัญ ...

2019-7-10 · Tweet. ไม่ว่ารัฐบาลจะเปลี่ยนไปกี่รัฐบาลสิ่งที่ชาวนาต้องเผชิญคือปัญหาราคาสินค้าเกษตรตกต่ำ อย่างชาวนาในพื้นที่ภาคกลาง ...

เรียนรู้เพิ่มเติม

ประเทศนาอูรู

2021-8-28 · 480 ต่อตารางกิโลเมตร (1,243.2 ต่อตารางไมล์) ()จีดีพี (อำนาจซื้อ) ค.ศ. 2005 (ประมาณ) นาอูรูไม่มีเมืองหลวงอย่างเป็นทางการ แต่ที่ทำการรัฐบาลและ ...

เรียนรู้เพิ่มเติม

ตำนานเหมืองฝายล้านนา

ตำนานเหมืองฝายล้านนา. การตีฝายสร้างระบบการจัดการที่ดีของชาวนา. เมืองล้านนาหากเวลาย่างเข้าสู่เดือนแปดหรือเดือนหกทางภาค ...

เรียนรู้เพิ่มเติม

เหมืองถ่านหิน: 1 ปีแห่งการต่อ ...

2020-10-22 · ผลกระทบจากการขุดถ่านหินขึ้นมาใช้จะตกอยู่กับชาวบ้าน. เหตุผลสำคัญของการต่อสู้มาตลอดระยะเวลา 1 ปีนั่นคือชาวบ้านต้องการชี้ ...

เรียนรู้เพิ่มเติม

ทักทาย การทําเหมืองฝาย ภูมิป ...

2017-10-16 · พบกับเรื่อง "การทําเหมืองฝาย ภูมิป ญญา ชุมชน" เป นเรื่องเกี่ยวกับการจัดการน ้ําโดย ภูมิป ญญาของชาวล านนา ซึ่งพึ่งพาอาศ ัย

เรียนรู้เพิ่มเติม

การทำนาแบบดำนา

2021-7-29 · การทำนาแบบดำนา. การทำนาดำ เป็นวิธีการทำนาที่มีการนำเมล็ดข้าวไปเพาะในแปลงที่เตรียมไว้ (แปลงกล้า)ให้งอกเป็นต้นกล้า …

เรียนรู้เพิ่มเติม

เหมืองฝาย มรดกภูมิปัญญาจัดการ ...

2019-6-26 · ภูมิปัญญาการทำเหมืองฝาย โดย : ชัชวาล ทองดีเลิศ เหมืองฝาย เป็นภูมิปัญญาในการจัดการน้ำสำหรับการเกษตรของชุมชนในพื้นที่ภาคเหนือตอนบนที่เรียก ...

เรียนรู้เพิ่มเติม

การดํารงอยู่ของอาช ีพชาวนาไทย ...

2012-11-5 · การดํารงอยู่ของอาช ีพชาวนาไทย: กรณีศึกษาชาวนาจังหวัดลพบุรี สุพัดชา โอทาศรี วทยานิิพนธ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศ ึกษาตามหล ักสูตร

เรียนรู้เพิ่มเติม

2.วัสดุ-อุปกรณ์

2021-7-29 · การเตรียมดินสำหรับการทำนาด้วยวิธีการหว่านหรือหยอดข้าวแห้ง เป็นการเตรียมดินในขณะที่ไม่มีน้ำขังในแปลงนา โดยไถดะลึกลงไปประมาณ 15 – 20 ...

เรียนรู้เพิ่มเติม

การทำนาในอดีต

2021-8-19 · การทำนาในอดีต. การเกษตรของชาวบ้านในอดีตจะทำการเกษตรแบบธรรมชาติ ซึ่งจะเป็นการทำนาข้าวเสียเป็นส่วนใหญ่ การทำนาอาศัยน้ำฝน ...

เรียนรู้เพิ่มเติม

"เหมืองแร่เหมืองเลือด"ความป่า ...

2021-8-30 · การต่อต้านเหมืองแร่ทองคำในพื้นที่ต.เขาหลวง อ.วังสะพุง จ.เลย เป็นปัญหาคาราคาซังระหว่างชาวบ้านกับนายทุนมานานนับสิบปีแล้ว หลังจากมีนายทุน ...

เรียนรู้เพิ่มเติม

เหมืองฝาย สุดยอดภูมิ ...

2021-8-31 · เหมืองฝายได้รับการประกาศขึ้นทะเบียนเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๕๘ เหมืองฝายคือมรดกภูมิปัญญาบรรพบุรุษไทย ...

เรียนรู้เพิ่มเติม

3.วิธีการทำนาข้าว

2021-8-26 · 4.ประโยชน์ของการทำนา ข้าว 5.คณะผู้จัดทำ แผนผังเว็บไซต์ 3.วิธีการทำนาข้าว ... รากก็ไม่ได้ทะลุใบกล้วยลงไปในดิน ฉะนั้นชาวนา ...

เรียนรู้เพิ่มเติม

การทำนาสมัยนี้

2017-8-26 · ชาวนายุคนี้จึงเป็นชาวนาดั้งเดิมที่ลูกหลานไม่ยอมสืบทอดอาชีพนี้อีกต่อไป มีอายุเฉลี่ยกว่า 60 ปีขึ้นไป ไม่สามารถหว่านไถ ...

เรียนรู้เพิ่มเติม

การทำนา และการปลูกข้าวมีกี่ ...

การทำนาถือเป็นอาชีพของชาวไทยมาอย่างช้านาน ด้วยความที่อาหารหลักของคนไทยแต่ดั้งแต่เดิมคือข้าว Skip to content Call us: (+66) 9877899 ...

เรียนรู้เพิ่มเติม

ความเชื่อในการทำนา

2021-3-18 · ความเชื่อในการทำนา การทำนาของชาวอีสานส่วน ใหญ่เป็นการทำนาดำ พิธีกรรมเกี่ยวกับการทำนาดำก็มีมากมายซึ่งได้รับ ...

เรียนรู้เพิ่มเติม

เหมืองทองบนกองทุกข์จากชาวนา ...

2013-12-9 · เหมืองทองบนกองทุกข์ จากชาวนาสู่จำเลยคดี120ล้าน : กวินทรา ใจซื่อรายงาน หน้าแรก คิดโซน (ของ) วัยทีน เหมืองทองบนกองทุกข์จากชาวนาสู่จำเลยคดี120ล้าน

เรียนรู้เพิ่มเติม

ชาวเปรูผู้แลกชีวิตใน เหมือง ...

2021-8-10 · บนเทือกเขาแอนดีสของเปรู คือที่ตั้งของลารินกอนาดา ... ส่งน้ำที่เกิดจากน้ำแข็งละลายไปยังชุมชนทำเหมือง การชำระ ...

เรียนรู้เพิ่มเติม

บ้านนากลาง

ตัวแทนชาวบ้านจะพานักท่องเที่ยวไปชมวิธีการสาธิตทำเกษตรทฤษฎีใหม่ เช่น ปลูกพืชเศรษฐกิจเพื่อการท่องเที่ยว (เมล่อน มะเขือเทศ แตงกวาญี่ปุ่น ...

เรียนรู้เพิ่มเติม

ทำไมชาวนายากจน? …4 แนวทางแก้ ...

2016-4-12 · แนวทางในการแก้ไขความยากจนของชาวนาไม่ต้องการความคิดที่วิเศษวิโสอะไร เป็นความคิดพื้นๆแต่ต้องทำให้เป็นจริงให้ได้นั่นคือ ...

เรียนรู้เพิ่มเติม

ดูความสำเร็จ เงาะแปลงใหญ่ ...

2021-6-30 · คุณสุวิทย์ เล่าว่า "อดีตเมื่อ 70-80 ปีที่แล้ว มีการทำเหมืองแร่ดีบุกมาก่อน โดยที่ผ่านมาชาวบ้านแถวนี้ทำการเกษตรทั่วไป อาทิ สวน ...

เรียนรู้เพิ่มเติม

2 ทศวรรษการต่อสู้ไม่สิ้นสุด ...

2019-12-11 · เสียงระเบิดหินยังดังก้องในโสตประสาท ตลอด 25 ปีของการต่อสู้เพื่อคัดค้านการทำเหมืองแร่ ณ ภูผาฮวก ผาจันได ต.ดงมะไฟ อ.สุวรรณ ...

เรียนรู้เพิ่มเติม

ผลกระทบทางสังคม และ

2019-7-19 · ถ่านหิน ในฤดูแล้ง ชาวนาไม่สามารถหาน้ำามาหล่อเลี้ยงทุ่งนา ... การทำเหมืองถ่านหินของบ้านปูฯา สร้างรอยแผลเป็นที่บาดลึก ...

เรียนรู้เพิ่มเติม

ชาวนาร่วมแรง ทำการขุดลอกลำ ...

2020-6-6 · จังหวัดน่าน ชาวนาในพื้นที่เขตชลประทาน ร่วมแรงทำการขุดลอกลำเหมือง เพื่อรองรับน้ำจากฝายลำน้ำปัว หลังจากโครงการชลประทานน่าน เตรียมพร้อม ...

เรียนรู้เพิ่มเติม

ผลกระทบทางสังคม และ

2019-7-19 · จังหวัดกาลิมันตันตะวันออกได้ออกใบอนุญาตการทำเหมืองถ่านหินให้แก่บริษัท า พีที อินโดมินโก แมนดิริ (PT Indominco Mandiri) และบกพร่องต่อการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อปกป้องประชาชนในท้องถิ่น ดังนั้น ชาวบ้านจึงรวมตัวกันร้องอุทธรณ์ต่อกระทรวง ทรัพยากรและป่าไม้ เพื่อเรียกร้องให้ยุติโครงการเปลี่ยนเส้นทางน้ำาของแม่น้ำา …

เรียนรู้เพิ่มเติม

ทำไมชาวนายากจน?

2015-12-28 · แนวทางในการแก้ไขความยากจนของชาวนาไม่ต้องการความคิดที่วิเศษวิโสอะไร เป็นความคิดพื้นๆแต่ต้องทำให้เป็นจริงให้ได้นั่นคือ ...

เรียนรู้เพิ่มเติม

นาเกลือ–ต้องฟังชาวบ้าน

2016-6-17 · นาเกลือ–ต้องฟังชาวบ้าน. โดย ไทยรัฐฉบับพิมพ์ 17 มิ.ย. 2559 05:01. "เหมืองเกลือโคราช" กลับมาเป็นข่าวอีกครั้ง เมื่อชาวบ้านจาก 3 ตำบล ใน ...

เรียนรู้เพิ่มเติม

การทำนาหว่านน้ำตม

2021-8-19 · การทำนาหว่านน้ำตม. 1. ตัดต้นข้าวพร้อมกับหญ้าที่ออกรวงแล้วก่อนที่เมล็ดหญ้าจะสุก เพื่อเป็นการตัดวงจรไม่ให้หญ้าแพร่พันธุ์ ...

เรียนรู้เพิ่มเติม

ชาวบ้านกับการทำนาข้าว

2021-7-13 · กลับมาเข้ากระทู้ครับ แรกว่าจะคุยกันเรื่องของหวาน แต่บังเอิญไปได้ความรู้เพิ่มเติมค่อนข้างจะละเอียดเกี่ยวกับเรื่องของชาวบ้านกับการทำนา ...

เรียนรู้เพิ่มเติม

เมืองไทยในอดีต

ภาพการทำนา ของชาวนา จังหวัดลพบุรี เมื่อปี พ.ศ. 2445 หรือ 116 ปีก่อน ไม่ปรากฏสถานที่แน่ชัดว่าบริเวณใด ย้อนเวลา ดูการทำนาของชาวลพบุรีในยุคสมัยนั้น ...

เรียนรู้เพิ่มเติม